Besøksdag for 1. trinns elevar - skuleåret 2022/2023

Publisert 
20
.
01
.
22

Besøksdag for 1.trinns elevar til skuleåret 2022/2023

Hildre Montessoriskule tilbyr stor vaksentettleik, einspanande kvardag med konkretiseringsmateriell, tverrfagleg læring ialdersblanda grupper tilpassa den einskilde eleven, leksebevisste lærarar,gratis mat/frukt kvar dag samt varmt måltid minst ein gong i veka mm.

 

Vi ønsker å invitere:

·        alle barn som skal ta til på 1. trinn hausten 2022 velkomen til besøk måndag 24.januar kl. 09.00 – 11.00 (ta med utekle)

 

Meir informasjon og søknadsskjema finn de her på heimesida :-)

Telefon: 95 18 00 66 (dagleg leiar).

E-post: nina@hildreskule.no

 

Vel møtt til alle interesserte!