Vi søker rektor :-)

Publisert 
10
.
01
.
23

Lyst på ei spanande og kjekk utfordring som rektor vedHildre Montessoriskule? 😊

 HildreMontessoriskule SA starta opp drifta i 2012 og er i dag med underkant av 60elevar blant dei største Montessoriskulane mellom Bergen og Trondheim. Vi ereit veletablert firma med sunn økonomi. Vi ynskjer at alle våre tilsette skalfå oppleve vekst og utvikling, derfor har vi gode ordningar for kurs ogetterutdanning.

Visøkjer no ein dyktig person til den spanande stillinga som leiar ved HildreMontessoriskule og det vil vere eit fortrinn med pedagogisk erfaring. Stillingarapporterer til styret og vil ha eit tett samarbeid med fagleg leiar ompedagogikk og Montessoribygging.

 Viktigeansvarsområde vil være:

·        Leiing oglag-bygging

·        Oppfølgingav strategi

·        Økonomi-styring

·        God driftav bygning

·        Vidareutviklingav skulen

Personlegeeigenskapar vil bli vektlagt:

·        Planmessig,sjølvstendig og strukturert arbeidsform

·        Erfaringog kunnskap innan personal-oppfølging

·        Utadvendtog med gode relasjonsevner

·        Godkunnskap om økonomi

·        Leiar-eigenskapar

 Vi tilbyr:

·        Spennandeoppgåver i eit godt kollegium

·        Lønn etteravtale og pensjonsordning i Storebrand.

 Søknadsfrist:22. januar 2023. Alle henvendelser blir konfidensielt behandla. For spørsmål,kontakt:

 Dagmund Hildre(styreleiar)                                         Nina Tomren(styremedlem)      

Tlf.: 906 79 752                                                                    Tlf:      950 49 998

Mail: dagmund.hildre@gmail.com                            Mail: ninatomren@hotmail.com

 

 

VI DYRKAR LÆRELYST