Lærarvikar 50-70% stilling

Publisert 
3
.
01
.
22

Vil du bidra til å skape gode dagar for barn ogunge ved Hildre Montessoriskule?

50-70%  vikarstilling som lærar.

·        Varigheit ut skuleåret 2021/2022 med mogelegheit for forlenging.

·        Arbeidsområde:1. - 4. trinn. 

·        Grunnskulelærar.

·        Oppstart snarast.

·        Søknadsfrist er satt til 22.01.22