Søknad skule

Når det gjeld søknadshandsaming og tildeling av elevplassar er det viktig å vite følgjande:

  • Vi har kontinuerleg opptak heile året. På grunn av planlegging av ressursar til komande skuleår ber vi likevel om at det vert levert søknad før 30. mars 2020.
  • Alle søknadar vert behandla konfidensielt.
  • Skulen er godkjent for maksimum 140 elevar. Ved fleire søknader enn det er ledige plassar vil tildeling av skuleplass skje etter skulen sitt inntaksreglement.
  • Det vil bli aldersblanda grupper.
  • Undervisninga startar klokka 08.30 (08.15 for ungdomsskulen) og sluttar 14.30 (fredagar 13.30)
Eleven sitt etternamn
Fornamn
Evt. mellomnamn
Bu-adresse
Postnummer/-stad
Telefon
Mor sitt namn
Adresse
E-post
Telefon privat
Telefon mobil
Far sitt namn
Adresse
E-post
Telefon privat
Telefon mobil
Kva trinn søkjer eleven plass på?
Skuleskyss: avstand heim og skule (Km)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.