Søknad SFO

Eg søkjer med dette på skulefritidsordninga ved Hildre Montessoriskule for følgjande barn:
NB! Ordninga er open for barn på 1. - 7. årstrinn

Barn 1
Barn 2
Vil/vil ikkje ha matservering

For hausten 2023 er foreldrebetalinga for SFO fastsett til: kr 1.995,- pr mnd, pr barn + kr. 200 i matpengar (valfritt). Merk at 1.-2. trinn har rett på 12 timar gratis SFO. Dette vert trekt vekk frå foreldrebetalinga til dei det gjeld.

Ref § 6 i vedtektene er foreldrebetalinga fastsett av styret i Hildre Montessoriskule SA. Den skal innbetalast i 10 månadar pr. år (f.o.m. 1. august t.o.m. 30. juni).
Ref § 7 i vedtektene er det 2 månaders oppseiingsfrist rekna frå den 1. i kvar månad.
Plassen kan ikkje seiast opp seinare enn 1. mars med verknad frå 1. mai. Ved seinare oppseiing må det betalast ut skuleåret.

For å kunne planlegge bemanninga ved vår SFO, er vi avhengig av å kjenne til timebehovet frå kvar enkelt søkjar: (Opningstidene er planlagt slik)

  • Måndag: 07.00-8.30 og 14.30-16.15
  • Tysdag: 07.00-8.30 og 14.30-16.15
  • Onsdag: 07.00-8.30 og 14.30-16.15
  • Torsdag: 07.00-8.30 og 14.30-16.15
  • Fredag: 07.00-8.30 og 14.30-16.15

Våre barn ønskjer følgande SFO skuleåret 2023/2024: (Gi opp klokkeslett)

Måndag før skuletid
Måndag etter skuletid
Tysdag Før skuletid
Tysdag etter skuletid
Onsdag før skuletid
Onsdag etter skuletid
Torsdag før skuletid
Torsdag etter skuletid
Fredag før skuletid
Fredag etter skuletid
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Søk om plass i dag!

Eller kontakt oss for gratis og uforpliktande prøveperiode.