Velkomen til Hildre Montessoriskule

Hildre Montessoriskule ligg i naturskjønne omgivnadar på kysten av Sunnmøre, rett nord for Ålesund. Her har vi fremma Maria Montessori sin pedagogikk sidan vi starta opp i 2012, og har i skuleåret 2021/2022 heile 63 elevar fordelt på 1.-10. trinn. Vi har fokus på tilpassa miljø til barna sine behov på dei ulike alderstrinna, samt det å lære barna omsorg for miljøet, respekt for kvarandre, tolmod, og kva eit ansvarleg val inneber.

Informasjon om koronavirus

Viktig informasjon om koronaviruset

For å begrense smitte har vi sett i gang ein rekke tiltak på skulen. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjer nivået skulen skal følgje. Vi skal framleis sørge for at elevane har eit trygt og godt skulemiljø. Alle som arbeider i skulen skal følgje med på at elevane har det bra.

Eit tilrettelagt miljø for alle

Læring i aldersblanda grupper tilpassa den einskilde eleven

Gratis frukt og lunsj kvar dag

Samt varmlunsj minimum ein dag i veka

Gratis leirskule og andre aktivitetar

Blant anna skidag og utflukter

Leksebevisste lærarar

I ein spennande kvardag med konkretiseringsmateriell

Stor vakstentettleik

Med 18 tilsette på 63 elevar

Gratis prøveperiode

Kontakt oss for gratis og uforpliktande prøveperiode!
01
.
03
 til 
24
.
03
 (
1.-10. trinn
)

Svømmeperiode

06
.
03
 til 
24
.
03
 (
Alle
)

Vinteraktivitetar

13
.
03
 til 
31
.
03
 (
Trinnvis
)

Kontaktmøte

13
.
03
 til 
05
.
05
 (
)

Digitale kartleggingsprøver

30
.
03
 til 
.
 (
Alle
)

Årsfest :)

03
.
04
 til 
10
.
04
 (
Alle
)

Påskeferie t.o.m. 10. april

12
.
04
 til 
.
 (
8.-10. trinn (ID-huset)
)

"Bortebane"

Søk om plass i dag!

Eller kontakt oss for gratis og uforpliktande prøveperiode.