Skulehelsetjenesta

Helsestasjons- og skulehelseteneste er ei lovpålagt teneste til alle barn og unge frå 0–20 år. Tenesta er gratis og er eit låg- terskel tilbod.

Helsestasjons- og skulehelsetenesta skal bidra til å fremje helse, og førebyggje sjukdom, skadar og sosiale vanskar. Skulehelsetenesta tilbyr:

  • Helsesøsterteneste
  • Samtalar med elevar, individuelt og i grupper
  • Helseopplysing individuelt og i grupper
  • Undervisning og rådgjeving
  • Foreldrerettleiing
  • Vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram frå Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet 
  • Tverrfaglig samarbeid rundt elevar/familien

På Hildre Montessoriskole har vi helsesøster til stades kvar torsdag frå 09.00 - 11.30.

Kontaktinfo:
  • Kirsten Berit Vollan
  • 90415963
  • kirsten.berit.vollan@alesund.kommune.no

Relevante Dokument

Søk om plass i dag!

Eller kontakt oss for gratis og uforpliktande prøveperiode.