Velkomen til Hildre Montessoriskule

Hildre Montessoriskule ligg i naturskjønne omgivnadar på kysten av Sunnmøre, rett nord for Ålesund. Her har vi fremma Maria Montessori sin pedagogikk sidan vi starta opp i 2012, og har i skuleåret 2021/2022 heile 63 elevar fordelt på 1.-10. trinn. Vi har fokus på tilpassa miljø til barna sine behov på dei ulike alderstrinna, samt det å lære barna omsorg for miljøet, respekt for kvarandre, tolmod, og kva eit ansvarleg val inneber.

Informasjon om koronavirus

Viktig informasjon om koronaviruset

For å begrense smitte har vi sett i gang ein rekke tiltak på skulen. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjer nivået skulen skal følgje. Vi skal framleis sørge for at elevane har eit trygt og godt skulemiljø. Alle som arbeider i skulen skal følgje med på at elevane har det bra.

Eit tilrettelagt miljø for alle

Læring i aldersblanda grupper tilpassa den einskilde eleven

Gratis frukt og lunsj kvar dag

Samt varmlunsj minimum ein dag i veka

Gratis leirskule og andre aktivitetar

Blant anna skidag og utflukter

Leksebevisste lærarar

I ein spennande kvardag med konkretiseringsmateriell

Stor vakstentettleik

Med 18 tilsette på 63 elevar

Gratis prøveperiode

Kontakt oss for gratis og uforpliktande prøveperiode!
06
.
02
 til 
.
 (
1.-10. trinn
)

Samefolket sin dag (6. februar)

17
.
02
 til 
.
 (
1.-10. trinn
)

Karneval

20
.
02
 til 
24
.
02
 (
;)
)

Vinterferie

27
.
02
 til 
03
.
03
 (
Alle
)

Leseveke (fokus på lesing)

01
.
03
 til 
24
.
03
 (
1.-10. trinn
)

Svømmeperiode

06
.
03
 til 
24
.
03
 (
Alle
)

Vinteraktivitetar

08
.
03
 til 
.
 (
8.-10. trinn (ID-huset)
)

«Newtopia – et 15 årig dokumentar prosjekt»

Søk om plass i dag!

Eller kontakt oss for gratis og uforpliktande prøveperiode.