Velkomen til Hildre Montessoriskule

Hildre Montessoriskule ligg i naturskjønne omgivnadar på kysten av Sunnmøre, rett nord for Ålesund. Her har vi fremma Maria Montessori sin pedagogikk sidan vi starta opp i 2012, og har i skuleåret 2021/2022 heile 63 elevar fordelt på 1.-10. trinn. Vi har fokus på tilpassa miljø til barna sine behov på dei ulike alderstrinna, samt det å lære barna omsorg for miljøet, respekt for kvarandre, tolmod, og kva eit ansvarleg val inneber.

Informasjon om koronavirus

Viktig informasjon om koronaviruset

For å begrense smitte har vi sett i gang ein rekke tiltak på skulen. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjer nivået skulen skal følgje. Vi skal framleis sørge for at elevane har eit trygt og godt skulemiljø. Alle som arbeider i skulen skal følgje med på at elevane har det bra.

Eit tilrettelagt miljø for alle

Læring i aldersblanda grupper tilpassa den einskilde eleven

Gratis frukt og lunsj kvar dag

Samt varmlunsj minimum ein dag i veka

Gratis leirskule og andre aktivitetar

Blant anna skidag og utflukter

Leksebevisste lærarar

I ein spennande kvardag med konkretiseringsmateriell

Stor vakstentettleik

Med 18 tilsette på 63 elevar

Gratis prøveperiode

Kontakt oss for gratis og uforpliktande prøveperiode!
05
.
09
 til 
30
.
09
 (
5., 8. og 9. trinn
)

Nasjonale prøver, lesing, rekning og engelsk

28
.
09
 til 
.
 (
1.-4. trinn (Hildre)
)

«Rimetimen»

28
.
09
 til 
.
 (
Nokre lærarar
)

Naturleikeplasslaging

10
.
10
 til 
14
.
10
 (
Alle
)

Haustferie

17
.
10
 til 
.
 (
4.-7. trinn (Brattvåg)
)

«Likevel synger de»

17
.
10
 til 
11
.
11
 (
1.-10. trinn
)

Svømmeperiode

24
.
10
 til 
.
 (
8.-10. trinn (Brattvåg)
)

«Third culture kids turne»

Søk om plass i dag!

Eller kontakt oss for gratis og uforpliktande prøveperiode.