Velkomen til Hildre Montessoriskule

Hildre Montessoriskule ligg i naturskjønne omgivnadar på kysten av Sunnmøre, rett nord for Ålesund. Her har vi fremma Maria Montessori sin pedagogikk sidan vi starta opp i 2012, og har i skuleåret 2020/2021 heile 56 elevar fordelt på 1.-9. trinn. Vi har fokus på tilpassa miljø til barna sine behov på dei ulike alderstrinna, samt det å lære barna omsorg for miljøet, respekt for kvarandre, tolmod, og kva eit ansvarleg val inneber.

Informasjon om koronavirus

Viktig informasjon om koronaviruset

For å begrense smitte har vi sett i gang ein rekke tiltak på skulen. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjer nivået skulen skal følgje. Vi skal framleis sørge for at elevane har eit trygt og godt skulemiljø. Alle som arbeider i skulen skal følgje med på at elevane har det bra.

Eit tilrettelagt miljø for alle

Læring i aldersblanda grupper tilpassa den einskilde eleven

Gratis frukt og lunsj kvar dag

Samt varmlunsj to dagar i veka

Gratis leirskule og andre aktivitetar

Blant anna skidag og utflukter

Leksebevisste lærarar

I ein spennande kvardag med konkretiseringsmateriell

Stor vakstentettleik

Med 18 tilsette på 55 elevar

Gratis prøveperiode

Kontakt oss for gratis og uforpliktande prøveperiode!

Årshjulet for 2020/2021

Sjå heile årshjulet
08
.
03
 til 
16
.
04
 (
1.-3. trinn (4. trinn?)
)

Kartleggingsprøver

23
.
04
 til 
.
 (
5., 6. og 7. trinn
)

Kultursekken "Ønskedrøm"

26
.
04
 til 
07
.
05
 (
Alle foreldre
)

Foreldremøte for heile skulen

27
.
04
 til 
.
 (
8. og 9. trinn
)

Kultursekken "Fighting Gravity"

14
.
05
 til 
.
 (
Alle ;)
)

Elevfri dag

Søk om plass i dag!

Eller kontakt oss for gratis og uforpliktande prøveperiode.