Ledig stilling - Reinhaldsoperatør/leiar

Publisert 
6
.
07
.
22

Reinhaldsoperatør/leiar – Hildre Montessoriskule SA

Stillingsbeskriving

Vår reinhaldsleiar går av med pensjon i september og vi ønsker ein erstattar for henne med tilsetjing i september 2022. I dag er denne stillinga 30% administrativ, men vi vurderer å utvide denne til ei fulltidsstilling med ansvar for koordinering og reinhald.

Reinhaldsteamet består per dato av fleire personar i forskjellig stillingsprosent som tek seg av dagleg reingjering av skulen og barnehagen. Reinhaldet vert i dag utført på kveldstid, men om det vert ei fulltidsstilling er vi open for diskusjon i høve til arbeidstid.