Montessoriposten - Skuleåret så langt

Publisert 
18
.
10
.
20

Vi fekk ein litt uvanleg start dette skuleåret på grunn av Korona pandemien og smitteverns reglane. Terskelen for å måtte halde seg heime er låg og vi har til tider hatt både lite elevar og personale til stades. Vi håpar alle at dette vil betre seg og at vi snart kan ta fatt på ein ny skulekvardag :)

Trykk på vedlegget under for å lese hele Montessoriposten!