Nysgjerrig på Montessori? :-)

Publisert 
3
.
12
.
21

Vi ønsker å invitere alle barn som skal ta til på 1. trinn frå hausten 2022 og deira føresette til å kome og vere saman med barnetrinnet vårt. Dette for at dei skal få eit innblikk i skulekvardagen, materiellet og pedagogikken vi nyttar.

Velkomen til besøk måndag 6. desember kl. 09.00 (til 11.00)