Vi har plass til fleire elevar :-)

Publisert 
31
.
08
.
22

Nysgjerrig på Montessori? Eit montessoriklasserom er annleis enn eit vanleg klasserom. Barna arbeider tverrfagleg i grupper eller enkeltvis, ved store bord eller på golvet – avhengig av kva det materiellet dei arbeider med krev.