Vi søkjer dyktig spesialpedagog / ressurslærar. Er det deg?

Publisert 
6
.
10
.
21

Vil du bidra til å skape gode dagar for barn og unge ved Hildre Montessoriskule?

Vi søkjer dyktig spesialpedagog / ressurslærar. Er det deg?

 

·        50% vikarstilling som ressurslærar med spesialpedagogisk kompetanse. 

·        Varigheit ut skuleåret 2021/2022 med mogelegheit for forlenging.

·        Arbeidsområde:1. - 4. trinn. 

·        Grunnskulelærar (Adjunkt e.l.) utan spesialpedagogisk utdanning, men med           spesialpedagogisk erfaring, blir også vurdert.

·        Oppstart snarast.